Welhaghe - Logo

Jouw privacy bij Welhaghe Financieel Advies

Bij het sluiten van een verzekering, hypotheek of andere financiële dienst hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Welhaghe Financieel Advies respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Met jouw persoonsgegevens wordt door ons dan ook zorgvuldig omgegaan. Welhaghe Financieel Advies verwerkt jouw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. De volledige tekst van de gedragscode kan je opvragen via de website van het Verbond van Verzekeraars. Uiteraard wordt deze gedragscode door ons nageleefd bij al onze activiteiten.

De verstrekte persoonsgegevens worden door Welhaghe Financieel Advies gebruikt om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Welhaghe Financieel Advies zal je persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet aan derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting of de overeenkomst met jou.