Welhaghe - Logo

Disclaimer

Deze website wordt met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Welhaghe Financieel Advies streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie die op de website van Welhaghe Financieel Advies wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Welhaghe Financieel Advies is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen. Heb je vragen over de inhoud van de website Welhaghe Financieel Advies neem dan gerust contact met ons op.

De rechten op deze website en de Informatie behoren toe aan Welhaghe Financieel Advies of haar toeleveranciers en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de Informatie en/of andere delen van deze website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Welhaghe Financieel Advies. In het bijzonder is het bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan Informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, mailinglists, electronic bulletin boards, chat boxes of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Welhaghe Financieel Advies.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.