Welhaghe - Logo

Dienstverlening

Financiële dienstverlening hoort helder, overzichtelijk en begrijpelijk te zijn. Daarom hebben wij onze principes, diensten en werkwijze voor je samengevat in de onderstaande dienstverleningsdocumenten.

Daarnaast is de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) op 1 januari 2007 in werking getreden. Op grond van deze wet zijn wij verplicht je voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening de Vergelijkingskaart te verstrekken.

Deze documenten kan je op deze pagina downloaden.